AVÍS LEGAL

Titular del lloc web

Les dades identificatives del responsable del present lloc web són: Nuvotic Solutions Network ( "Nuvotic" d'ara endavant) i domicili a 08208 Sabadell (Barcelona) (Informació facilitada en compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic).

Condicions d'ús

Les següents disposicions regulen l'accés i ús d'aquest lloc web. La navegació per aquest lloc web atribueix la condició d'usuari a tota persona física interessada en els productes i serveis d'aquesta pàgina i implica l'acceptació plena i sense reserves del present avís legal.

L'usuari accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i els seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. En el cas que l'usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents condicions, haurà d'abandonar aquest lloc web, no podent disposar dels serveis que s'ofereixen.

L'accés a aquest web té caràcter lliure i gratuït i no requereix subscripció o registre.

El present avís legal podrà modificar-se en qualsevol moment, per adequar-lo a canvis legislatius, jurisprudencials o tecnològics. Aquestes modificacions es consideraran notificades des de la seva publicació en aquesta pàgina.

Propietat intel·lectual

Tots els drets sobre el contingut del present lloc web pertanyen a Nuvotic. El disseny, continguts, textos, fotografies, imatges, mapes, gràfics, marques, banners, estructura de pàgina i de navegació, o codi font d'aquest lloc són titularitat de Nuvotic, que posseeix legítimament els drets d'explotació pertinents.

Els logotips d'altres societats que puguin aparèixer són titularitat de cadascuna d'elles, disposant legítimament els drets d'explotació sobre els mateixos.

En cap cas, l'usuari que accedeixi a aquest lloc web pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis a partir de la informació obtinguda, llevat de que conti amb autorització expressa i per escrit de Nuvotic. Aquest material està protegit per la legislació de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte fins i tot de sancions penals.

La consulta o descàrrega de continguts de la web no impliquen la cessió de cap dret de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol classe que Nuvotic pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de la normativa vigent o de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús d'aquest lloc web. Nuvotic es reserva tots els mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Exempció de responsabilitat

Tractem d'oferir informació útil i actualitzada, però no podem garantir la completa veracitat, exactitud, actualització i operativitat de tots els continguts i serveis. Eludim per tant tot tipus de responsabilitat pels possibles danys o perjudicis de qualsevol índole que els usuaris poguessin patir per la utilització de dades incompletes, inexactes o desactualitzats, o per la possible suspensió, cancel·lació o inoperativitat dels seus continguts o serveis.

Agraïm les possibles suggeriments o comentaris que ens ajudin a millorar el present lloc web. La utilització dels continguts i serveis d'aquest lloc web es fa sota l'única i exclusiva de l'usuari.

Enllaços

Els enllaços externs que condueixen a altres llocs web s'ofereixen sense cap ànim de lucre amb l'únic objectiu de millorar la informació a l'usuari.

Per tant, no ens fem responsables dels continguts enllaçats, ni de les modificacions que es poguessin realitzar en els mateixos, ni es garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, excloent qualsevol responsabilitat per els danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

En el cas que un enllaç sigui considerat inadequat, pot comunicar-nos-pels mitjans habituals i serà rectificat sense dilació.

Política de privacitat

Nuvotic Solutions Network respecta el que disposa:

Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (SSICE) llei 34/2002 d'11 de juliol.
El RGPD (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques), nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els diferents països de la UE.

Quan l'usuari facilita i envia les seves dades a través dels formularis de la pàgina, s'entén que autoritza el tractament de dades, de conformitat amb la finalitat de la recollida (sol·licitud d'informació, assessoria o contractació de serveis). Les dades facilitades formaran part d'un fitxer, creat sota la responsabilitat de Nuvotic Solutions Network. Assegurem la més estricta confidencialitat en la recollida i tractament de les dades facilitades, sigui a través dels formularis o mitjançant futures comunicacions que hi pugui haver.

Apliquem les mesures tècniques i organitzatives necessàries d'acord amb el Reial Decret 1720/2007 pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD amb l'objecte de dotar del nivell necessari de seguretat i integritat les dades de caràcter personal i per evitar la seva alteració , pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposats.

Nuvotic garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Podrà exercir remetent una sol·licitud a través d'un correu electrònic a info@nuvotic.com

Jurisdicció aplicable

Qualsevol relació entre l'usuari i Nuvotic es regirà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola. En cas de conflicte, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de Catalunya que resultin competents en cada moment i sempre que la legislació aplicable ho permeti. Per sol·licitar un aclariment o enviar un suggeriment, lloança, queixa o comentari, suggerim l'enviament d'un correu electrònic a info@nuvotic.com.

Informació addicional sobre protecció de dades

Posem a disposició dels visitants la informació addicional sobre el tractament de dades que realitzem.

Responsable del tractament de les dades

Nuvotic Solutions Network

08208 - Sabadell (Barcelona)

info@nuvotic.com

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Comuniquem l'existència d'un fitxer que recull les dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes en aquesta pàgina web per i per a Nuvotic Solutions Network, sota la seva responsabilitat. Conservarem les teves dades fins que ens demanis que els eliminem.

Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de facilitar informació sobre la prestació dels serveis oferts, així com atendre i gestionar les consultes realitzades pels usuaris a través d'aquesta via.

A més, per al tractament de dades, hem posat en marxa totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les teves dades personals és el propi consentiment de l'interessat.

L'usuari no té l'obligació de facilitar-nos dades personals, però en cas de no facilitar-nos les dades mínimes, no es podran dur a terme les accions que s'ofereixen al nostre web, com atendre missatges, enviar la newsletter o deixar un comentari.

Per contactar, subscriure't o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el teu consentiment amb aquesta política de privacitat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Per poder prestar els serveis estrictament necessaris per al desenvolupament d'aquesta pàgina web, compartim dades amb els següents proveïdors, sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( "Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al teu ordinador que ens ajuden analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús a nuvotic.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Als usuaris d'aquesta pàgina se'ls garanteix els drets que s'estableixen en la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals:

Tens dret a obtenir una confirmació sobre si a nuvotic.com s'estan tractant dades personals que et concerneixin o no.

Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Tens dret a oposar-te al tractament de les seves dades personals, de manera que nuvotic.com deixarà de tractar les teves dades, excepte si hi ha motius legítims, imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.


Vols saber més?

Contacti amb nosaltres